Werkwijze

HOE WERKT HET

Werkwijze Tijn Webdesign

De werkwijze.

Om tot het bouwen van een website te komen wordt de volgende
werkwijze gehanteerd:

Eerst in een persoonlijk gesprek de ideeën / mogelijkheden
doornemen.
Na overeenstemming levert u uw hosting gegevens.
Mocht u nog geen domein host hebben, dan begeleiden we u daarbij.
Samen stellen we de layout vast.
Teksten die u aanlevert worden opgenomen in de site.
Foto's die u aanlevert worden opgenomen in de site.
Na goedkeuring wordt de site online geplaatst.
Bijstellingen aan de site zijn altijd tijdens het proces mogelijk.
Na onderling overleg zal de site aan u worden overgedragen.
Ook na de overdracht nog steeds kosteloos aanpassingen mogelijk.